فشارسنج جیوه ای رومیزی ALPK2

قیمت اصلی 14,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,295,000 تومان است.

فشارسنج عقربه ای ALPK2

قیمت اصلی 1,985,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,790,000 تومان است.

گوشی معاینه پزشکی ALPK2

قیمت اصلی 595,000 تومان بود.قیمت فعلی 550,000 تومان است.

مانومتر کپسول اکسیژن مدل TR200

قیمت اصلی 4,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,345,000 تومان است.

فلومتر اکسیژن سانترال همراه با همودیفایر

قیمت اصلی 2,190,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000 تومان است.

مانومتر خشک کپسول اکسیژن

قیمت اصلی 5,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,785,000 تومان است.

مانومتر خشک کپسول اکسیژن

قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,175,600 تومان است.

مانومتر دو گیج کپسول اکسیژن

قیمت اصلی 5,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,950,000 تومان است.

فلومتر اکسیژن سانترال

قیمت اصلی 1,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,496,000 تومان است.

همودیفایر سوپاپ دار (لیوان مرطوب کننده)

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 614,900 تومان است.

مانومتر دو گیج N2O

قیمت اصلی 6,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,863,000 تومان است.

کانکتور سر شلنگ خور با مهره هرزگرد

قیمت اصلی 254,000 تومان بود.قیمت فعلی 231,000 تومان است.