مانومتر خشک کپسول اکسیژن

قیمت اصلی 5,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,785,000 تومان است.

مانومتر خشک کپسول اکسیژن

قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,175,600 تومان است.

مانومتر دو گیج کپسول اکسیژن

قیمت اصلی 5,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,950,000 تومان است.

همودیفایر سوپاپ دار (لیوان مرطوب کننده)

قیمت اصلی 650,000 تومان بود.قیمت فعلی 614,900 تومان است.

مانومتر دو گیج N2O

قیمت اصلی 6,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,863,000 تومان است.

ویلچر ترنسفر

قیمت اصلی 9,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,700,000 تومان است.

پالس اکسیمتر چویسمد

قیمت اصلی 2,180,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000 تومان است.

فشارسنج دیجیتالی Citizen

قیمت اصلی 2,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,497,000 تومان است.

پوآر فشارسنج

قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 242,000 تومان است.

کاف فشارسنج دو شلنگ تیوب دار

قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 383,000 تومان است.

کاف فشارسنج تک شلنگ تیوب دار میله دار

قیمت اصلی 430,000 تومان بود.قیمت فعلی 418,000 تومان است.

تیوب فشارسنج دو شلنگ

قیمت اصلی 240,000 تومان بود.قیمت فعلی 220,000 تومان است.