03132217841 info@behinpoyan.com
09137277841

Tag: Iran Health

نمایشگاه تجهیزات پزشکی

بیست و پنجمبن نمایشگاه بین المللی ایران هلث

Posted By admin

«بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث» نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی، تجهیزات آزمایشگاهی، و توانبخشی از تاریخ ۲۹ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۴۰۳ از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می شود.
شرکت بهین پویان

Read More
  • Comments Off on بیست و پنجمبن نمایشگاه بین المللی ایران هلث
  • 28 days ago