03132217841 info@behinpoyan.com
09137277841

Tag: 2024

نمایشگاه تجهیزات پزشکی

بیست و پنجمبن نمایشگاه بین المللی ایران هلث

Posted By admin

«بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث» نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، بیمارستانی، تجهیزات آزمایشگاهی، و توانبخشی از تاریخ ۲۹ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۴۰۳ از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران واقع در اتوبان چمران برگزار می شود.
شرکت بهین پویان

Read More
  • Comments Off on بیست و پنجمبن نمایشگاه بین المللی ایران هلث
  • 28 days ago

نمایشگاه تجهیزات پزشکی

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی

Posted By admin

«شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی» از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در کمربندی شرق اصفهان، روبروی منطقه روشن دشت، برگزار می شود.
شرکت بهین پویان صدر

Read More
  • Comments Off on شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی
  • 4 months ago