03132217841 info@behinpoyan.com
09137277841

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی

behinpoyan نمایشگاه تجهیزات پزشکی شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی

نمایشگاه تجهیزات پزشکی

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی

Posted By admin

«شانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، شیمیایی و صنایع دارویی» از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ از ساعت ۱۱:۰۰ لغایت ۱۹:۰۰ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در کمربندی شرق اصفهان، روبروی منطقه روشن دشت، برگزار می شود.

شرکت بهین پویان صدر نماینده انحصاری شرکت طراح تجهیز پویش مانا در غرفه ۲۰۳ پذیرای شما عزیزان می باشد.

Written by admin

Comments are closed.